jquery1.7 checkbox判断是否选中、全选功能

jquery1.7 checkbox判断是否选中,checkbox选中、取消选择 代码

//更改单选按钮背景图片
	function change_pic(obj){
		if("checked" == $('#checkautologin').attr('checked')){
			$('#checkautologin').attr('checked',false);
			$(obj).attr('class','altRadioOff');
		}else{
			$('#checkautologin').attr('checked',true);
			$(obj).attr('class','altRadioOn');
		}
	}	

 

jquery实现checkbox全选功能

 

//全部选择
 $("#all").click(function(){  
  $("input[name='checkbox1']").each(function(){
   $(this).attr("checked",true);
  });  
 });

 

 

来源://作者:/更新时间:2012-12-06
相关文章
评论:
验证码:
匿名评论: